Jesteś ważną częścią wszechświata- właściwą i wystarczającą.
Ciało to Twój dom.
Tańcz nago, sadź zioła, bądź dla siebie dobra/y
.

Poszukuję symbiozy z naturą, połączenia z ciałem.
W swojej twórczości mówię o emocjach, samoakceptacji, skrywanej boskości, relacjach i naturze.
Moja natura jest domem, lekarstwem, schronieniem, przytuleniem i odpowiedzią na pytania.
To Bogini pełna dobra, łaskawości i wybaczenia -bez ego i osądów, bez ksiąg i zakazów.
Moja natura to też nasza cielesność-cud, dzięki któremu możemy tu być i czuć.