Prze-budzenie

Od lat próbuje się nas cywilizować.
Wpasowywać w plastik, beton, sterylność
A my – w imię rozwoju – idziemy za tym
Tracąc czas, zdrowie i duszę
Wyrzekamy się korzeni, dziedzictwa i rodu
By udawać że samodzielnie stanowimy o sobie
Zamykamy się w klatkach dostatku
Biorąc sobie depresję za towarzysza

A gdyby tak choć na chwilę stanąć boso?
Zerwać z siebie wzorce i oczekiwania
Zamknąć oczy, otworzyć serce
Zanurzyć się w opiekuńczość lasów, rzek, pól, gór, jezior i mórz
Całą sobą poczuć jak pulsuje ciało, odradza się, odżywa, ukorzenia
Jak wraca oddech, akceptacja i przyzwolenie

Na to,
by po prostu być

Cykl “prze-budzenie” jest namową by spróbować dotknąć świata, z którego pochodzimy i poczuć
jak bardzo jesteśmy tam oczekiwani i prawdziwi

Barbara Krupa-Kapuśniak
Bez tytułu z cyklu Prze-budzenie / 2020 – 2022
polaroidtransfer na papierze bezkwasowym