Tryptyk „Wibracje”

Cały nasz świat jest kosmosem
kosmos jest energią
wibruje
przenika się
niknie
pulsuje
pojawia się
jak oddech
jak bicie serca
jak fala na oceanie
Dźwięk dla nas niesłyszalny jest ciszą
Nie wiemy co jest pod powierzchnią
Wydaje nam się że rozumiemy to, co jest nad
A boimy się zatrzymać
Bo usłyszymy prawdę

Barbara Krupa-Kapuśniak
Tryptyk “wibracja”/ 2020
Fotografia cyfrowa, wydruk na folii 90×40 cm
Zdjęcia są częścią wystawy „Śnienia” realizowanej wraz z Alicją Przybyszowską

Our entire world is cosmos
the cosmos is energy
it vibrates
penetrates
fades away
pulsates
appears
like a breath
like a heartbeat
like a wave in the ocean
For us, sound inaudible is silence
We don’t know what’s below the surface
We think we understand what is above
And we are afraid to stop
Because we will hear the truth

Barbara Krupa-Kapuśniak
Triptych „vibration” / 2020
Digital photography, printing on 90 × 40 cm foil
Date: 2022
20×30 photo
The works presented at the „Dreaming” exhibition at the Interferencje gallery
in Olkusz