Klimatyczne Karawany – sztuka w dobie kryzysu klimatycznego

W lecie 2022 roku, w największym możliwym upale, spotkaliśmy się by wspólnie z artystami/artystkami, aktywistkami/aktywistami oraz badaczkami/badaczami doświadczyć nowej formy edukacyjno-artystycznej jaką są eko-rezydencje. Główną ideą było zaangażowanie się w tematykę zmian klimatycznych, ekologii i równowagi ekospołecznej. Poprzez wymianę praktyk, angażowanie się w środowisko i tworzenie dzieł sztuki (w szerokim znaczeniu) projekt miał na celu zwrócenie uwagi na zagrożenia związane z kryzysem klimatycznym i wspieranie poprzez badanie zrównoważonych relacji i praktyk artystycznych skoncentrowanych na społeczności.

Więcej o projekcie