RZECZY MAŁEJ WAGI / THINGS OF LITTLE IMPORTANCE

Otwarcie wystawy 12 maja 2023, godzina 19:00
Wystawa czynna do 25 czerwca 2023

W tegorocznej edycji wystawy przyglądamy się codzienności, a przede wszystkim budującym ją detalom. „Żyjąc w codzienności, na swój sposób obłaskawiony ją w naszych umysłach czy raczej przyzwyczajamy się do jakiegoś jej pojmowania; będąc w niej zanurzonymi, nie bardzo jednak potrafimy wystawić głowę i stwierdzić, czym owa codzienność jest, ani czy istnieje jeszcze coś poza nią (Golka, 2009).
Działając nawykowo często zapominamy, że naturą życia nie jest wyłącznie rutyna a doświadczanie teraźniejszości, z którą wiążą się nieprzewidywalność i nieodwracalność zdarzeń, podejmowanie ryzyka oraz ponoszenie konsekwencji wszelkich aktywności. Koncentracja na zadaniach, przypisanych rolach, realizacjach oczekiwań, sprawia iż często traktujemy naszą przestrzeń życiową jako coś trwałego, stabilnego, a przede wszystkim dającego się skontrolować, przewidzieć a przynajmniej wyobrazić. Tymczasem rzeczywistość potrafi nas zaskoczyć, ponadto nie ma jakości wymiernej, mierzalnej dla wszystkich tą samą miarą, ponieważ każdy z nas stanowi osobny byt.

Artystki i artyści wystawy “Rzeczy małej wagi” zapraszają do intymnego, świata, będącego próbą uchwycenia tego co ulotne, nienamacalne. Jest to przestrzeń wzruszająca, choć nie zawsze przyjazna, będąca naszym sprzymierzeńcem, ale z pewnością wymagająca uważności i jakiejś dozy delikatności ponieważ wchodzimy w relację z niemal żywym organizmem- “osobą zbiorową” prezentującą refleksje, fantazje nastroje, emocje, marzenia, obawy i zachwyty.

Prace prezentowane na wystawie niemal zmuszają nas do celebracji tu i teraz, pochylenia nad rzeczami małej wagi, będącymi często jedynymi świadkami tego do czego “nie ma powrotu. Natychmiast ‘rozpływa się’ i ‘krzepnie’ w micie, w tym, co ‘niewyrażalne’. Tylko w rzeczach i słowach, które nas otaczają ‘rozbłyskują’ jakieś codzienne ‘historie’” (Sulima, 2000, s. 7).